Kamado Joe® Slide-Out Ash Drawer

Kamado Joe® Slide-Out Ash Drawer

$39.99

Slide-Out Ash Drawer

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23RHCI

Big Joe® Fits Models
BJ24RH
BJ24RHC
BJ24RHCI
PJ24NRHC

Select a Size
Find a dealer for Kamado Joe® Slide-Out Ash Drawer

Total: $39.99

Slide-Out Ash Drawer

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23RHCI

Big Joe® Fits Models
BJ24RH
BJ24RHC
BJ24RHCI
PJ24NRHC